Školenia vodičov - Autoškola Gožo

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Školenia vodičov

Školenia vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel

Na základe vyhlášky 208/1991 Z.z., zákona 8/2009 Z.z., vyhlášky 9/2009 Z.z a zákona 124/2006 Z.z. sú vodiči povinní toto školenie
absolvovať minimálne raz za 2 roky.
Po absolvovaní školenia vodiči obdŕžia preukaz, ktorý musia mať vždy so sebou. V opačnom prípade vodiči riskujú pokutu,
prípadne zadržanie vodićského preukazu.

V rámci ponúkaného školenia vykonávame oboznámenie vodičov s najnovšími dopravnými predpismi.
V prípade záujmu vykonávame aj školenie zamestnancov o poskytovaní prvej pomoci pri dopravných nehodách a ostatných úrazoch.
O vykonanom školení a preskúšaní zamestnancov vydávame protokol, ktorý je preukázateľným dokladom pre orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.

Rozsah školenia:  najmenej 8 hodín raz za 2 roky

Cena:  dohodou podľa počtu účastníkov

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky